Czas pracy 2021 – e-book

388

Czas pracy to, zgodnie z formułą wyrażoną w art. 128 § 1 k.p., czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Oznacza to, że w ramach czasu pracy mieści się zarówno okres faktycznego wykonywania pracy, jak i okres pozostawania w gotowości do świadczenia pracy, podczas którego pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy.

Wymiar czasu pracy z kolei określa liczbę godzin wyznaczoną przez pracodawcę do przepracowania dla danego pracownika ustaloną w ramach przyjętego okresu rozliczeniowego. Jaki wymiar czasu pracy obowiązuje w 2021 roku?

W publikacji „Czas pracy 2021” znajdziesz omówienie:

  • norm czasu pracy,
  • okresów rozliczeniowych,
  • wymiar czasu pracy w 2021 roku,
  • dni wolne od pracy w 2021 roku,
  • tabele rozliczeń.

Zaloguj się i uzyskaj dostęp do e-booka. 

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!