Czy 13. i 14. emerytury podlegają egzekucji?

14

W ramach działań egzekucyjnych zajmowane są dodatkowe roczne świadczenie pieniężne. Środki te są ustawowo wolne od zajęcia przez organ egzekucyjny, jednakże można zaobserwować, że komornicy podejmują czynności również w odniesieniu do tych świadczeń. ZUS, dokonując wypłaty świadczenia na konto bankowe rencisty, emeryta, nie rozgranicza podstawowego świadczenia od dodatkowego, wypłacając je łącznie. Bank natomiast, posiadając porozumienie z organem egzekucyjnym, przekazuje „nadwyżkę” dłużnika komornikom sądowym.

Interpelacja nr 31143 do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie egzekucji z 13. i 14. emerytury

Szanowna Pani Minister,

w ostatnim czasie do mojego biura poselskiego zwracają się licznie osoby, którym w ramach działań egzekucyjnych zajęto dodatkowe roczne świadczenie pieniężne.

Środki te są ustawowo wolne od zajęcia przez organ egzekucyjny, jednakże można zaobserwować, że komornicy podejmują czynności również w odniesieniu do tych świadczeń.

ZUS, dokonując wypłaty świadczenia na konto bankowe rencisty, emeryta, nie rozgranicza podstawowego świadczenia od dodatkowego, wypłacając je łącznie. Bank natomiast, posiadając porozumienie z organem egzekucyjnym, przekazuje „nadwyżkę” dłużnika komornikom sądowym.

Zarówno emeryci, jak i w większości renciści to osoby starsze, często schorowane. Jest im niezwykle trudno dochodzić swoich praw. Często orientują się w tym, co zaszło, zbyt późno i nie mają możliwości wyegzekwowania należnych im świadczeń z powodu np. przekroczenia ustawowego terminu ich dochodzenia.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź:

Czy możliwe jest wyegzekwowanie od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych decyzji dotyczących wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia emerytom i rencistom odrębnie, a nie łącznie ze świadczeniem podstawowym, tak aby było ono wyraźnie zaznaczone, jako wolne od egzekucji?

 

Posłanka Karolina Pawliczak

3 lutego 2022 r.

 

Odpowiedź na interpelację nr 31143 w sprawie egzekucji z 13. i 14. emerytury

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułCzy w treści umowy kredytu nie musi być zapisany cel?
Następny artykułPARP: Branża cyberbezpieczeństwa zyskuje na znaczeniu