Czy arkusze organizacji szkół należy uzgadniać z organizacjami związkowymi?

398

Związki zawodowe, które działają w szkołach na terenie naszej gminy, domagają się przedkładania do uzgodnień arkuszy organizacyjnych szkół. Proszę o wyjaśnienie, na jakiej podstawie gmina powinna przesyłać arkusze do zaopiniowania przez związki oraz w jakich terminach miałaby to czynić?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!