Czy dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dziećmi urodzonymi z ciąży mnogiej w okresie urlopu wychowawczego przysługuje na każde dziecko?

369

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:

  • 24 miesięcy kalendarzowych;
  • 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
  • 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek w kwocie 400,00 zł wypłacany jest przy dochodzie rodziny niższym niż 539,00 zł niezależnie od liczby dzieci urodzonych z jednej ciąży.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułObowiązek podatkowy w VAT dla deweloperów
Następny artykułNie można skorygować przedawnionych faktur