Czy główny księgowy powinien podpisywać zarządzenia wydawane przez dyrektora?

431

„Jesteśmy państwową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury. W statucie  instytucji mamy napisane, że do zakresu działań dyrektora należy między innymi wydawanie zarządzeń. Natomiast główny księgowy ma udzielone pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w zakresie majątkowym oraz podpisywania wspólnie z dyrektorem umów w ramach uzgodnionych programów.”

Nie sposób udzielić na powyższe pytanie pełnej odpowiedzi bez lektury statutu, niemniej jednak można stwierdzić, iż pełnomocnictwo upoważnia do reprezentowania konkretnej organizacji „na zewnątrz” w stosunku do podmiotów trzecich, zarządzenia zaś są …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!