Czy kwota ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej stanowi dla pracodawcy koszt uzyskania przychodu?

398

Czy kwota ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, wypłacana pracownikom w razie faktycznego uprania tej odzieży, w równej wysokości, odpowiadającej 95% kwoty najniższej oferty za pranie odzieży roboczej (uzyskanej od lokalnych pralni), stanowi dla pracodawcy koszt uzyskania przychodu?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!