Czy możliwe jest rozliczanie ryczałtu w podatku CIT?

387

Jaką metodą naliczania podatku dochodowego na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) można się rozliczać? Kiedy można stosować uproszczoną metodę wpłacania zaliczek miesięcznych?

Na gruncie podatku dochodowego odo osób prawnych nie znajduje zastosowanie instytucja ryczałtu. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mogą natomiast w danym roku podatkowym wpłacać zaliczki miesięczne, których zasady określone są w art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwanej dalej ustawą o CIT.
Zaliczki miesięczne w uproszczonej formie …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!