Czy można w trakcie roku obrachunkowego zmienić system finansowo-księgowy w firmie

346

System finansowo-księgowy stanowi część składową systemu komputerowego, który ma umożliwić przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych lub ich części na podstawie zakładowego planu kont, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!