Czy nauczyciel przywrócony do pracy musi mieć wychowawstwo?

310

Nauczyciel został zwolniony na podstawie art. 20 ust. 1 KN – umowa została rozwiązana z dniem 31.08.2011 r. Sąd II instancji utrzymał wyrok sądu I instancji nakazujący przywrócenie nauczyciela do pracy z dniem 12.10.2012 r. Nauczyciel ten złożył jednak pismo informujące, że nie może zgłosić gotowości do pracy, ponieważ jest na zwolnieniu lekarskim (40 dni). Jaka jest procedura przyjęcia nauczyciela do pracy po zwolnieniu lekarskim? Czy należy podpisać nową umowę? Co z badaniami lekarskimi? Co oznacza termin „takie same warunki pracy i płacy”? Nauczyciel był wychowawcą klasy nauczania początkowego, a teraz mamy jedynie możliwość przydziału godzin w klasach I-III z zajęć motorycznych w wymiarze 18 godzin. Czy nauczyciel musi mieć wychowawstwo klasy, jeśli przed zwolnieniem był wychowawcą?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułNauczyciel korzystający z urlopu zdrowotnego może kontynuować studia
Następny artykułGminom łatwiej będzie założyć żłobek i klub dziecięcy