Czy nauczycielowi przysługiwała trzynastka?

417

Czy nauczycielce zatrudnionej w szkole ponadgimnazjalnej od 01.09.2011 r. do 24.01.2012 r. powinno zostać wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011r.? Nauczycielkę zatrudniono na czas określony na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela od 01.09.2011 r. do 29.11.2011r., a następnie od 30.11.2012 r. do 24.01.2012 r. Według mojej interpretacji nauczycielce nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne, gdyż nie uzyskała minimalnego stażu uprawniającego do tego świadczenia. Tylko nauczyciel zatrudniony zgodnie z organizacją roku szkolnego, tj. od 1 września 2011 r. do 31 sierpnia 2012 r. nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia za 2011 r., za miesiące od września do grudnia. Czy przyjęłam właściwą interpretację w stosunku do zaistniałej sytuacji?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!