Czy nowy system doskonalenia nauczycieli sprosta wyzwaniom stawianym szkole?

322

Dostosowana do potrzeb szkoły i placówki oferta doskonalenia, kompleksowe działania wspierające szkołę w diagnozowaniu jej problemów, wdrażaniu rozwiązań i ocenie efektów, nacisk na pracę zespołową nauczycieli, dyrektorów, pracowników oświaty – tym nowy model wspomagania pracy szkół i placówek ma się różnić od dotychczasowego. Nie tylko niedawny raport NIK, ale także wcześniej prowadzone badania i analizy stawiały pod znakiem zapytania efektywność systemu doskonalenia nauczycieli, wskazując m.in., że nie odpowiada on na wyzwania stawiane szkole przez dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość społeczną.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!