Czy okres odbywania zasadniczej służby wojskowej wliczyć do stażu pracy?

400

Sytuacja pracownika wygląda następująco: przed odbyciem służby pracował w urzędzie pocztowo-telekomunikacyjnym jako doręczyciel; następnie od 15.09.1982 r. do 30.06.1984 odbywał zasadniczą służbę wojskową; później w dn. 9.04.1984 r. podpisał umowę o pracę w szkole jako nauczyciel, ale pracę podjął z dniem 1.09.1984 r. i pracował do 31.08.1985 r.; następnie od 1.09.1985 r. do 31.08.2000 r. pracował jako nauczyciel w drugiej szkole oraz z dniem 1.09.2000 r. zastał zatrudniony w trzeciej szkole, w której pracuje do chwili obecnej. Czy do pracowniczego stażu pracy można zaliczyć temu pracownikowi okres odbywania zasadniczej służby wojskowej?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!