Czy pedagog szkolny może prowadzić zajęcia korekcyjno-kompensacyjne?

456

Czy pedagog szkolny może prowadzić zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapię pedagogiczną? Posiada dyplom ukończenia „Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczną”. Nauczyciel posiada zaświadczenie, że otrzymał kwalifikacje do pracy na stanowisku pedagoga w przedszkolach oraz różnych typach szkół a także poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Studia nadają również kwalifikacje do pracy na stanowisku wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!