Czy pracodawca może nie przyjąć zaświadczenia o zdolności do pracy wydanego przez innego lekarza?

366

Mamy podpisaną umowę z Poradnią Medycyny Pracy na świadczenie usług w zakresie badań wstępnych, kontrolnych i okresowych. Czy mimo to musimy uznać przedstawione przez pracownika zaświadczenie lekarskie badania kontrolnego wydane przez innego lekarza, z innej przychodni?

Odpowiedź

Na tak postawione pytanie należy udzielić odpowiedzi twierdzącej. Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ustawie z dn. 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy (t. jedn.  Dz.U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317, z późn. zm.), badania wykonuje się na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy pracodawcą a podstawową jednostką służby medycyny pracy, a koszty ich przeprowadzenia ponosi pracodawca. Profilaktyczne badania lekarskie przeprowadza się w

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!