Czy pracodawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki prawa handlowego mogą zrezygnować z tworzenia ZFŚS?

447

Utworzenie Zakładowego Fundusze Świadczeń Socjalnych wiąże się dla pracodawcy będącego osobą prawną z koniecznością poniesienia dodatkowych, często już i tak wysokich, kosztów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. W związku z tym powstaje pytanie o możliwość rezygnacji z jego tworzenia, jak i rezygnacji już po jego powołaniu.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!