Czy przerwę na karmienie należy wliczać do pensum czy do 40-godzinnej normy czasu pracy?

351

Nauczycielka, zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy (pensum 26/26), wystąpiła z wnioskiem o udzielenie jej przerwy na karmienie dziecka na koniec dnia, po zrealizowaniu codziennie 4 godzin dydaktycznych. Zgodnie z art. 69 ust. 2 KN w razie, gdy czas pracy kobiety karmiącej dziecko wynosi ponad 4 godziny ciągłej pracy dziennie, przysługuje jej prawo korzystania z jednej godziny przerwy wliczanej do czasu pracy. Czy jedna godzina dziennie, która przysługuje nauczycielce na karmienie, powinna być rozliczana z godzin dydaktycznych nauczyciela, czy godzinę tę rozlicza się z 40 godzin tygodniowej pracy nauczyciela (art. 42 KN), tj. godzin przeznaczonych na przygotowywanie się do zajęć, samokształcenie, doskonalenie zawodowe czy inne zajęcia statutowe szkoły?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułPrezydent podpisał nowelizację ustawy o SIO
Następny artykułW Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację ustawy o SIO