Czy przychód ze sprzedaży lokalu użytkowego podlega opodatkowaniu?

442

Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości (lokal użytkowy) nabytej w lipcu 2007 roku przeznaczonej na działalność gospodarczą a sprzedanej w 2013 roku będzie podlegał opodatkowaniu? Na dzień dzisiejszy lokal jest użytkowany na działalność gospodarczą – faktycznie nie ma żadnych przychodów. Działalność zamierzam zamknąć. Czy likwidacja działalności nie zmieni zasad opodatkowania sprzedaży nieruchomości?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!