Czy przysługuje mi 13 pensja?

164

Pracuję w urzędzie wojewódzkim od kwietnia tego roku. Czy będzie mi przysługiwała trzynastka i w jakiej wysokości?

Trzynastka to dodatkowe wynagrodzenie roczne, które przysługuje pracownikom jednostek sfery budżetowej. Warunki jego wypłaty określa ustawa z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1872)

Zgodnie z powyższą ustawą pracownikami sfery budżetowej są:

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!