Czy termin rozliczenia podatku CIT został wczoraj przedłużony?

Przedsiębiorco, sprawdź, czy CIT-8 dla firm jednak przełożony na koniec maja?

47

Zmiana terminu CIT-8 za 2019 rok jest elementem tzw. “Tarczy antykryzysowej” – powiedziała Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Odpowiednie przepisy wykonawcze wydało ministerstwo finansów wczoraj po południu. Termin na rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych został przesunięty do końca maja lub końca lipca 2020 roku.

Stanowi o tym rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 27.03.2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych – Dz.U. 2020 Poz. 542.

Dla kogo to rozwiązanie i interwencja fiskusa?

Na podstawie art. 50 ustawy z dn. 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

– § 1. Przedłuża się do dnia 31.05.2020 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych, z zastrzeżeniem § 2, termin do:

1) złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.,

2) wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku – o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dn. 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.), u-CIT.

– § 2. 1. Przedłuża się do dnia 31.07.2020 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych, o których mowa w ust. 2, termin do:

1) złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.,

2) wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku – o którym mowa w art. 27 ust. 1 u-CIT.

Przepis ust. 1 stosuje się do podatników podatku dochodowego od osób prawnych spełniających co najmniej jeden z następujących warunków:

1) podatnik w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, osiągał wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy u-CIT;

2) uzyskane przez podatnika w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przychody z działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284), stanowiły co najmniej 80% łącznych przychodów uzyskanych w tym roku przez tego podatnika.

– § 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Oznacza to dwa miesiące więcej czasu na rozliczenie CIT przez przedsiębiorców i na zapłatę należnego podatku dochodowego. Przedsiębiorcy będą mieli dwa miesiące więcej czasu na rozliczenie CIT-8 za 2019 rok i na zapłatę należnego podatku dochodowego. Dla tych podatników termin przesunięto z 31 marca na 31 maja 2020 roku. Natomiast organizacje pozarządowe, które zajmują się działalnością pożytku publicznego i wolontariatem, dostały jeszcze więcej czasu. Dla nich termin na złożenie CIT-8 przedłużono do 31 lipca 2020 roku.

Wobec aktualnej sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i faktem zamknięcia szkół i przedszkoli od czwartku 12 marca, a co za tym idzie nieobecności w biurach rachunkowych wielu pracowników, księgowi już dawno interweniowali i podnosili problem terminów podatkowych i konieczności ich wydłużenia.

Źródło: biznes.gov.pl, gov.pl

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 27.03.2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych – Dz.U. 2020 Poz. 542

oprac. \m/ \mos/

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!