Czy właściciel przedszkola, będący dyrektorem placówki, może otrzymać wynagrodzenie z dotacji?

437

Czy właściciel niepublicznego przedszkola, pełniący jednocześnie funkcję dyrektora tej placówki (sprawuje nadzór pedagogiczny, zajmuje się sprawami administracyjno-gospodarczymi, prowadzi zajęcia dydaktyczne), może pobierać wynagrodzenie z otrzymywanej dotacji podmiotowej? Jeżeli tak, to kto określa wysokość takiego wynagrodzenia i w jaki sposób ująć je w rozliczeniu dotacji?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułCzy okres zasiłkowy liczyć od nowa?
Następny artykułCzy religia/etyka i wychowanie do życia w rodzinie to zajęcia obowiązkowe?