Czy zaistniały przesłanki do zmniejszenia wymiaru etatu kilku nauczycielom?

374

Czy jest zgodne z prawem, że dyrektor ogranicza etat 4 nauczycielom nauczania zintegrowanego z 18 na 15/18, zabierając lekcje wychowania fizycznego i tłumacząc to zmianami organizacyjnymi, a następnie powierza te godziny nauczycielowi wychowania fizycznego? Przecież nie likwiduje jednego oddziału klas nauczania zintegrowanego, zatem każdy nauczyciel powinien zachować cały etat.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!