Czy zasadne jest opłacanie tantiem z tytułu odtwarzania muzyki w restauracji?

286

Czy inspektorzy organizacji zbiorowego zarządzania mogą żądać podpisania umowy o udzielenie licencji i opłat za prawa autorskie?

Kilka miesięcy temu naszą mini gastronomię odwiedził inspektor ZAiKSU celem podpisania umowy na opłacanie tantiem z tytułu odtwarzania muzyki w lokalu dla gości. Tej umowy właściciele lokalu nie podpisali tłumacząc się, że jednocześnie o takie same tantiemy zabiegają inne podobne organizacje jak STOART, ZPAV i jeszcze inne, a chyba nie można za to samo płacić do kilku organizacji, na dodatek są to niemałe kwoty. Mimo niepodpisania tej umowy od pewnego czasu dość natarczywie zjawia się w lokalu poborca z ZAiKSu żądając – mimo niepodpisania umowy – płacenia tych opłat, nie tylko za ten rok, ale również okresy do tyłu (mimo braku umów). Czy prawo w tym przypadku może działać wstecz i czy można żądać opłat za prawa autorskie nie tylko za ten rok ale za poprzednie lata? Czy należy podpisywać takie umowy i z którą organizacją? Czy może grozić nam sprawa sądowa? Co na ten temat stanowi Prawo autorskie?

Organizacje zbiorowego zarządzania mogą zawierać porozumienia dotyczące…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!