Digitalizacja przedsiębiorstw w UE

6

Wdrażanie technologii cyfrowych przez przedsiębiorstwa może potencjalnie poprawić usługi i produkty, a także zwiększyć konkurencyjność. Kryzys wywołany przez COVID-19 pokazał również, że cyfryzacja jest kluczowym narzędziem poprawy odporności gospodarczej przedsiębiorstw.

W 2020 r. tylko 1%  unijnych  przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 10 osób osiągnęło bardzo wysoki poziom digitalizacji, a 14% osiągnęło wysoki poziom. Większość przedsiębiorstw odnotowała poziomy niskie (46%) lub bardzo niskie (39%). W porównaniu z 2018 r. wskaźnik Digital Intensity Index (DII) odnotował ogólny wzrost na poziomie UE.

Wskaźnik DII mierzy wykorzystanie różnych technologii cyfrowych przez przedsiębiorstwa, a jego wynik (0-12) jest określany na podstawie tego, ile spośród 12 wybranych technologii cyfrowych przedsiębiorstwa wykorzystują. Im wyższy wynik, tym wyższa digitalizacja przedsiębiorstwa, od bardzo niskiej do bardzo wysokiej.

Dane Eurostatu pokazują, że 9% dużych przedsiębiorstw w UE miało bardzo wysoki wskaźnik DII, a 42% wysoki, podczas gdy tylko 2% średnich firm zarejestrowało bardzo wysoki poziom DII, a jedna czwarta (25%) wysoki wskaźnik DII. Jedynie 0,4% małych przedsiębiorstw osiągnęło bardzo wysoką intensywność cyfrową, a tylko 12% uzyskało wysoki wskaźnik DII.

Prawie połowa firm średnich (47%) i małych (46%) wykazała się niskim poziomem intensywności cyfrowej.

Krajami UE o największym odsetku przedsiębiorstw wysoko zdigitalizowanych są:

  • Finlandia i Dania (po 5%) oraz
  • Belgia (3%).

Pozostałe kraje posiadały co najwyżej 2% przedsiębiorstw o ​​bardzo wysokim poziomie DII.

Z kolei w

  • Bułgarii i Rumunii (po 66%),
  • Grecji (60%),
  • Łotwie (57%) i
  • na Węgrzech (53%)

większość firm wykazuje bardzo niski wskaźnik DII, co wskazuje na niewielką inwestycję w technologie cyfrowe.

Polska zajmuje 18 miejsce w rankingu państw UE. 48% przedsiębiorstw, a bardzo niski wskaźnik DII, a bardzo wysokim może pochwalić się zaledwie 1%.

Zgodnie z jednym z celów unijnej wizji transformacji cyfrowej, co najmniej 90% małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w UE powinno osiągnąć podstawowy poziom intensywności cyfrowej do 2030 roku. W 2020 r. trzy na pięć MŚP (60%) w UE osiągnęły co najmniej podstawowy poziom intensywności cyfrowej, wobec 89% dużych przedsiębiorstw.

gr.; Eurostat

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułFirmy: Błędy w otrzymanych fakturach i nowe rozwiązanie
Następny artykułSzkoły: Przedłużenie naboru dot. nowoczesnej nauki