Do jakich krajów UE możemy pojechać na wakacje?

201

W ostatnim czasie państwa UE otworzyły granice dla turystów, jednak wciąż w kilku z nich występują ograniczenia przed wjazdem do kraju.

 Przed podróżą należy sprawdzić na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych bądź stronie internetowej https://reopen.europa.eu/pl/map/AUT czy przepisy pozwalają nam na wjazd do kraju podróży.

AUSTRIA

Obywatele Polski mogą wjeżdżać do Austrii, jednak pod warunkiem, że w przeciągu ostatnich 14 dni nie byli w żadnym innym kraju oprócz wymienionych poniżej: 

Andora, Belgia, Bułgaria, Dania, Niemcy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Irlandia, Islandia, Włochy, Chorwacja, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Monako, Holandia, Norwegia, Polska, Rumunia, San Marino, Szwajcaria, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Czechy, Węgry, Watykan i Cypr.

BELGIA

Belgia otworzyła granice dla podróżujących do i z Unii Europejskiej. Obywatele Polski mogą swobodnie wjeżdżać do kraju.

BUŁGARIA 

Turyści z Polski mogą przyjeżdżać do Bułgarii bez żadnych ograniczeń. 

Osoby, przybywające z Portugalii, Wielkiej Brytanii i Szwecji muszą poddać się 14-dniowej kwarantannie.

CHORWACJA

Obywatele Polski mogą swobodnie przyjechać do Chorwacji, dotyczy to również obywateli UE/EOG. Przed podróżą zalecane jest zarejestrowanie się na stronie https://entercroatia.mup.hr/

CYPR

Od 6 lipca, Polacy przyjeżdżający na Cypr nie muszą już okazywać wyniku negatywnego na obecność koronawirusa. Kraj został podzielony na 3 kategorie: A,B,C. Polska znajduje się w grupie A, oznacza to, że w ciągu 24 godzin przed wylotem obowiązuje wysłanie wniosku znajdującego się na stronie www.cyprusflightpass.gov.cy. Istnieje możliwość, że po przylocie na lotnisko w Larnace i Pafos, pasażerowie mogą zostać poddani wyrywkowym testom na obecność koronawirusa. Przebadane osoby mają obowiązek pozostania na lotnisku w wyznaczonej strefie na około 1,5 godziny do czasu otrzymania wyniku.

CZECHY

Od 30 czerwca obywatele Polski mogą swobodnie podróżować po kraju.

DANIA

Polska została uznana przez Danię jako kraj warunkowo otwarty, co oznacza, że jeśli liczba przypadków w naszym kraju wzrośnie do 30 na 100.000 mieszkańców, to nie będzie możliwości podróżowania do Danii.

FINLANDIA

Podróże do Finlandii w celach turystycznych są niedozwolone dla obywateli Polski. Wjazd do kraju jest możliwy wyłącznie jeśli celem podróży jest kontynuowanie lub podjęcie studiów, umowa o pracę lub uczestnictwo w kluczowych wydarzeniach rodzinnych (ślub, pogrzeb, choroba krewnego).

FRANCJA

Obywatele Polski mogą swobodnie wjeżdżać do Francji.

GRECJA

Obywatele Polski mogą wjeżdżać do kraju, jednak każdy podróżujący ma obowiązek przesłania formularza na 48 godzin przed planowanym przyjazdem/ przylotem. Turysta otrzyma specjalny kod QR, który po przyjeździe zostanie zeskanowany. W zależności od otrzymanego kodu, możliwa jest konieczność poddania się badaniu. Osoba testowana zobowiązuje się do izolowania przez 24 godziny w miejscu pobytu podanym w formularzu. W przypadku pozytywnego wyniku na Covid-19, turysta zostanie poddany 14 dniowej kwarantannie, w wyznaczonym przez Grecję specjalnym hotelu.

HISZPANIA

Obywatele Polski mogą swobodnie wjeżdżać do kraju.

HOLANDIA 

Turyści z Polski mogą przyjeżdżać do kraju, jednak przed podróżą należy zarezerwować nocleg w Holandii. Brak zakwaterowania może skutkować nie wpuszczeniem do kraju.

IRLANDIA 

Podróżujący, mają obowiązek odbycia 14 dniowej kwarantanny po przyjeździe do Irlandii. 

LITWA 

Obywatele Polski mogą obecnie przebywać na Litwie. Jeśli liczba przypadków zachorowań na Covid-19 przekroczy 25/100 000 mieszkańców, wówczas wjazd będzie niemożliwy. 

LUKSEMBURG

Obywatele Polski mogą swobodnie wjechać do kraju.

MALTA 

Malta wpuszcza do swojego kraju Polaków, jednak po przylocie turyści mają obowiązek wypełnienia formularza, w którym muszą zadeklarować, że w ostatnich 14 dniach nie podróżowali do krajów spoza poniższej listy:  Austria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Finlandia, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Norwegia, Polska, Słowacja, Hiszpania, Szwajcaria. 

NIEMCY 

Obywatele Polski mogą swobodnie wjeżdżać do Niemiec. 

NORWEGIA

Obywatele Polski mogą swobodnie wjeżdżać do Norwegii. 

PORTUGALIA

Obywatele Polski mogą wjeżdżać do Portugalii, jednak po przylocie na lotnisko w Lizbonie, Porto, Faro i Beja, każdy pasażer będzie mieć mierzoną temperaturę przez podczerwień. Gdy u turysty zostanie wykryta gorączką, zostanie on poddany drugiemu testowi. 

RUMUNIA

Obywatele Polski mogą wjeżdżać na teren Rumunii.

SZWAJCARIA

Obywatele Polski mogą swobodnie wjeżdżać do Szwajcarii.

SZWECJA

 Obywatele Polski mogą swobodnie wjeżdżać do Szwecji. Po kraju mogą poruszać się osoby, które nie posiadają objawów wirusa Covid-19. 

SŁOWACJA

Obywatele Polski mogą swobodnie wjeżdżać na teren Słowacji.

SŁOWENIA 

Polska nie znajduje się w wykazie bezpiecznych krajów. Obywatele Polski mają możliwość jedynie 12 godzinnego tranzytu przez terytorium Słowenii.  Jeśli obywatel Polski chce przyjechać do Słowenii, obowiązywać będzie go 14 dniowa kwarantanna. 

WĘGRY

Obywatele Polski mogą swobodnie wjeżdżać na Węgry.

WŁOCHY

Obywatele Polski mogą swobodnie wjeżdżać do Włoch.