Do końca stycznia gminy mogą zgłaszać się do programu “Opieka 75 plus”

Do końca stycznia gminy mają czas na zgłoszenie się do nowej edycji programu "Opieka 75 plus", dzięki któremu poprawia się dostępność do usług opiekuńczych, w tym tych specjalistycznych – przypomina minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

6

Wdrożony w 2018 r. program “Opieka 75 plus” ma zwiększyć osobom starszym dostępność do usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Wspiera on zarówno seniorów samotnych, jak i pozostających w rodzinach, będących w wieku 75 lat lub więcej i mieszkających w gminach do 60 tys. mieszkańców.

Jak podkreśliła szefowa MRiPS gminy, które przystąpią do programu mogą liczyć na dofinansowanie kosztów realizacji zadania w zakresie usług opiekuńczych. “Program powstał po to, by wspierać samorządy w realizacji tego zadania, by usługi opiekuńcze, w tym te specjalistyczne rozwijały się również w tych mniejszych miejscowościach” – powiedziała.

“To bardzo ważny program, jeśli weźmiemy pod uwagę zachodzące procesy demograficzne. Usługi opiekuńcze powinny być coraz bardziej dostępne i dzięki +Opiece 75 plus+ właśnie tak się dzieje” – dodała.

Z danych resortu rodziny wynika, że w 2019 r. pomocą w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, objęto łącznie 119 342 osoby, czyli o 5,7 proc. więcej (ponad 6 tys. osób) niż w roku 2018, w którym pomocą objęto 112 930 osób. Na realizację usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, w roku 2019, zgodnie z wydanymi decyzjami, przeznaczono środki w wysokości ponad 683 mln zł i jest to wzrost o 11,1 proc. w porównaniu do roku 2018, w którym na ten cel przeznaczono ponad 615 mln zł.

Z kolei w 2020 r. przystąpienie do realizacji programu zadeklarowało 542 gminy z usługami dla prawie 6 500 osób. Oszacowana przez wojewodów wysokość środków na realizację programu “Opieka 75 plus” – edycja 2020 wyniosła prawie 22 mln zł.

Program “Opieka 75 plus” jest elementem polityki społecznej państwa z zakresu zapewnienia osobom starszym – w wieku 75 lat i więcej – wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb wynikających z wieku i stanu zdrowia w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.

Program ten, jak wyjaśnił resort rodziny, był odpowiedzią na coraz bardziej zauważalne i postępujące procesy demograficzne, prowadzące do starzenia się społeczeństwa i do wzrostu liczby osób wymagających pomocy w formie usług opiekuńczych.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec

kkr/ mhr/