Do utworzenia szkoły za granicą będzie potrzebnych 50 uczniów

357

Dziś (30 sierpnia) wchodzi w życie rozp. MEN z dn. 23.08.2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz.U. z 2012 r. poz. 967), które wprowadza zmiany w procedurze tworzenia szkolnych punktów konsultacyjnych.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!