Dodatek za wieloletnią pracę dla pracowników samorządowych

371

Nauczyciel zatrudniony jest w szkole na pełny etat. Staż pracy 15 lat, dodatek za wysługę lat liczony w wysokości 15%. Ponadto nauczyciel ten ma zawartą z tą samą szkołą umowę o pracę na 1/2 etatu jako konserwator urządzeń od 01.10.2011 roku. Czy z tytułu umowy o pracę na 1/2 etatu przysługuje nauczycielowi dodatek za wysługę lat w wys. 15%, czy też nie przysługuje w tym przypadku?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!