Dodatkowe roczne wynagrodzenie

467

Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. trzynastki) przysługuje nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub organy administracji rządowej (art. 48 KN). Prawo to przysługuje także pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym w oświacie.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!