Dokumentacja pracownicza – zmiany w przepisach wykonawczych

344

W Dzienniku Ustaw z dnia 01.12.2015 r. pod pozycją 2005 opublikowano rozp. MPiPS z dn. 10.11.2015 r. stanowiące nowelę do rozp. MPiPS z dn. 28.05.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286, z późn. zm.).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!