Dokumentacja ubezpieczeniowa

368

Zobowiązanie do sporządzania dokumentacji Obowiązek zgłaszania płatnika lub osób do ubezpieczeń, a także opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne wiąże się z koniecznością sporządzania dokumentacji ubezpieczeniowej – na użytek ZUS. Zasady zgłaszania do ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego oraz rozliczania i opłacania składek na wymienione ubezpieczenia określono w Rozdziale 4 (art. 33–50) ustawy z dn. 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. jedn. Dz.U. z 2009…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!