Dostęp do informacji na temat pomocy uzyskanej z ZFŚS

400

Mój pracownik zwrócił się o dofinansowanie z naszego ZFŚS kolonii letnich swoich córek, do podania dołączając duplikat faktury (twierdząc, że oryginał zaginął). Kolonie letnie organizowane były przez zakład pracy współmałżonka. Ponieważ dofinansowanie z naszego ZFŚS było bardzo wysokie (80% wartości) zwróciłem się do zakładu pracy współmałżonka pracownika z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy współmałżonek także występował o dofinansowanie tych kolonii. Podejrzewałem, że w przypadku otrzymania dofinansowania z zakładu pracy współmałżonka, mogło dojść do sytuacji, w której wartość uzyskanej pomocy (dofinansowania) przekraczać będzie koszt kolonii. W odpowiedzi z zakładu pracy współmałżonka otrzymałem pismo, że nie otrzymam odpowiedzi, jeżeli nie podam podstawy prawnej. Jaką podstawę należy podać?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!