Dotacja przy braku wpisu do rejestru placówek niepublicznych

404

Wobec braku wpisu beneficjenta do właściwego rejestru placówek niepublicznych brak jest podstaw prawnych do przyznania przez gminę dotacji na podstawie art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty dla przedszkola niepublicznego.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!