Duplikaty dokumentów oraz opłaty za ich wydawanie

488

W przypadku utraty suplementu do dyplomu zawodowego lub suplementu do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe osoba, która go otrzymała, może wystąpić do o.k.e., która wydała ten suplement, z wnioskiem o wydanie nowego suplementu. Zgodnie z § 24 ust. 1 cyt. rozp. duplikat ma moc oryginału i może być wydany ponownie. Sporządzanie duplikatów Obowiązkiem szkoły, o.k.e. i…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!