Dyrektor może zwolnić nauczyciela, który nie stawi się na badanie lekarskie

336

Dyrektor szkoły może z własnej inicjatywy i w każdym czasie skierować nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania na badania lekarskie, a jeśli ten nie zgłosi się na nie – rozwiązać stosunek pracy. Ze swego uprawnienia powinien jednak korzystać ostrożnie, by nie narazić się na zarzut szykanowania podwładnego.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!