Dyrektor powierzy nauczycielowi dodatkowe zajęcia bez umowy cywilnoprawnej

338

MEN chce ułatwić szkołom realizację projektów unijnych. W przygotowywanej nowelizacji KN znalazły się zapisy umożliwiające nauczycielom realizowanie dodatkowych zajęć finansowanych ze środków europejskich w ramach stosunku pracy. To dobra wiadomość dla dyrektorów, którzy obecnie zmuszeni są zawierać z nauczycielami umowy cywilnoprawne.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!