Dyrektorzy szkół ogólnodostępnych zatrudnią nauczycieli wspomagających

285

Od 1 stycznia 2016 r. w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w których uczą się uczniowie z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, obowiązkowe będzie zatrudnienie nauczycieli wspomagających.

 

Taki wymóg wprowadzają przepisy § 7 ust. 2–6 rozp. MEN z dn. 24.07.2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1113). Zmiana jest bardzo istotna, ponieważ do tej pory zatrudnianie nauczycieli wspomagających w szkołach ogólnodostępnych było fakultatywne, zależało od dobrej woli gminy – dyrektor szkoły musiał uzyskać zgodę organu prowadzącego. Skutek był taki, że – jak podaje MEN – pomimo prawnej możliwości i wysokiego finansowania z budżetu państwa nauczycieli wspomagających zasadniczo nie zatrudniano (na ponad 7 tys. szkół w 92% z nich nie wykazano żadnego etatu nauczyciela wspomagającego).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!