zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Działalność gospodarcza

MRiRW: Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem

Nabór wniosków o przyznanie pomocy - od 7 lipca 2022 r. do 19 sierpnia 2022 r. Co zmieni się w zakresie wsparcia rozwoju usług rolniczych? Od dnia 24 czerwca 2022 r. obowiązują nowe przepisy w sprawie przyznawania pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój...

Obowiązkowa e-faktura w Polsce od 2024 r. – UE wyraża zgodę

17 czerwca br. Rada Unii Europejskiej zgodziła się, aby fakturowanie elektroniczne w Polsce było obowiązkowe od 1 stycznia 2024 r.Krajowy System e-Faktur (e-faktura) to kolejny etap wdrażania innowacyjnych e-usług administracji, które ułatwiają rozliczenia między firmami i zapewniają im bezpieczeństwo rozliczeń.Takie działania są kluczowe dla jeszcze szybszej i efektywniejszej...

Czerwcowa oferta oszczędnościowych obligacji skarbowych

Od czerwca oferta Ministerstwa Finansów zostaje rozszerzona o nowe obligacje, których oprocentowanie będzie oparte o stopę referencyjną NBP. W czerwcu rozpoczynamy comiesięczną emisję nowego rodzaju obligacji. Będą to instrumenty o zmiennym oprocentowaniu opartym o stopę referencyjną NBP, z comiesięczną wypłatą odsetek, o zapadalności 1 rok...

Odroczenie terminu obowiązkowego stosowania kas rejestrujących w myjniach samochodowych

O trzy miesiące przesuwamy termin obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin to 1 października 2022 r. Odroczenie nie wyklucza wcześniejszego zainstalowania kas rejestrujących. Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu...

PARP: Branża cyberbezpieczeństwa zyskuje na znaczeniu

Globalne koszty cyberprzestępczości będą rosły o 15% rocznie w ciągu najbliższych pięciu lat, osiągając do 2025 r. 10,5 bln USD rocznie, w porównaniu z 3 bln USD w 2015 r., przewiduje Cybersecurity Ventures. Wskazują też, że ponad 50% wszystkich cyberataków dotyczy małych i średnich firm, a...

Menu gospodarka