zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Działalność gospodarcza

Wysokość odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych od 1.01.2022 r.

W Monitorze Polskim pod poz. 8 opublikowano obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. Odsetki ustawowe za opóźnienia w transakcjach handlowych zostaną utrzymane na dotychczas obowiązującym poziomie. Od dnia 1 stycznia 2022 r....

Ceny transferowe w transakcjach z rajami podatkowymi

Dokumentacje cen transferowych sporządzane za rok 2021 będą musiały uwzględniać nie tylko transakcje z podmiotami powiązanymi i rozliczenia realizowane bezpośrednio z podmiotami z rajów podatkowych (jak dotychczas), ale także dużą część transakcji realizowanych z podmiotami niepowiązanymi. Co nowego w przepisach? Od roku 2022 (a więc już...

PARP: Program dla firm „Inteligentny Rozwój”

Koniec roku to dobry moment na podsumowanie, jak polskie firmy skorzystały na Programie Inteligentny Rozwój. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przekazała łącznie niemal 7 mld zł wsparcia na rozwój pomysłów oraz promocję produktów na rynkach zagranicznych w perspektywie 2014-2020. Program Inteligentny Rozwój (POIR) jest dedykowany mikro,...

Prawo do świadczeń ZUS mimo spóźnienia w opłacaniu składek

Od 2022 roku nieterminowe opłacenie składek nie spowoduje ustania dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Oznacza to, że przedsiębiorcy będą mogli otrzymać świadczenia z tego ubezpieczenia również wtedy, gdy opłacą składki po terminie. Jednak aby nabyć prawo do zasiłku nie mogą mieć zaległości w składkach na ubezpieczenia...

Rozp. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących

Dz.U. 2021.2442 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 2442 Na podstawie art. 111 ust. 8 oraz art. 145a ust. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004...

Menu gospodarka