Dziś mija termin składania wniosków o Dobry Start

11

Tylko do 30 listopada można złożyć wniosek o świadczenie w ramach programu „Dobry Start”. To 300 zł wsparcia, które przysługuje na każde uczące się dziecko, bez względu na dochód rodziny. Program realizuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. 

Przypominam, że do końca listopada możecie Państwo wnioskować o świadczenie z programu Dobry Start, a sama procedura jest bardzo prosta. Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Kto i w jaki sposób może złożyć wniosek 

Wniosek o wypłatę świadczenia może złożyć rodzic, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny. Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo – wychowawczej. 

Wniosek można złożyć poprzez:

  • bankowość elektroniczną
  • Platformę Usług Elektronicznych ZUS
  • portal Empatia MRiPS
  • aplikację mobilną mZUS 

Komu przysługuje świadczenie 

300 zł przysługuje na każde uczące się dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku uczniów niepełnosprawnych – do 24. roku życia.

MRiPS

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!