Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

399

Ogólne warunki i sposób przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (dalej „egzaminu zawodowego”) zostały określone w art. 44zzzb–44zzzy u.s.o., a regulacje szczegółowe znajdują się w rozp. MEN z dn. 18.08.2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2017 r. poz. 1663).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!