Egzaminy przeprowadzane przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych

399

W myśl art. 3 ustawy z dn. 22.03.1989 r. o rzemiośle (t. jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1285) dowodami kwalifikacji zawodowych rzemieślnika są m.in. dyplom mistrza, świadectwo czeladnicze albo tytuł robotnika wykwalifikowanego – w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła, a także zaświadczenie potwierdzające posiadanie wybranych kwalifikacji zawodowych w zakresie zawodu odpowiadającego danemu rodzajowi rzemiosła….

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!