zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Ekonomia

Zasięg ubóstwa ekonomicznego w 2019 roku – komentarz do danych GUS

W 2019 r. odnotowano spadek zasięgu ubóstwa ekonomicznego we wszystkich trzech jego rodzajach tj. ubóstwie skrajnym, relatywnym i ustawowym. Największe ograniczenie zaobserwowano w przypadku ubóstwa ustawowego, które wskazuje na grupę osób uprawnionych do ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej. Było ono w...

Fundusz samorządowy: Dopłaty do inwestycji lokalnych

6 miliardów złotych z Funduszu Covid-19 – 5 mld zł dla gmin i 1 mld zł dla powiatów – na dopłaty do inwestycji lokalnych, blisko domu – taki będzie efekt Funduszu Inwestycji Samorządowych, zainicjowanego przez prezydenta Andrzeja Dudę. Pieniądze od rządu będzie można wykorzystać na...

Ceny w przemyśle i budownictwie w maju 2020 r.

Według wstępnych danych GUS w maju br. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 17% w porównaniu z majem 2019 r., kiedy odnotowano wzrost o 7,7%. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w maju br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 15,5%...

Krzysztof Bosak zaprezentował “Piątkę Bosaka dla gospodarki”

Wetowanie ustaw podnoszących podatki, kwotę wolną od podatku wynoszącą 31 tys. 200 zł, dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, obniżkę VAT na żywność i usunięcie biurokracji proponuje kandydat Konfederacji na prezydenta Krzysztof Bosak w swojej "Piątce dla gospodarki". Bosak przekonywał na...

Planowanie przestrzenne w gminach i odwieszenie terminów

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, gminny program rewitalizacji i uchwała w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być...

Menu gospodarka