zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Ekspert oświata

Nauczyciele: Utrata uprawnień do nauczania

„Cofnięcie misji, a rozwiązanie stosunku pracy. Nauczyciel religii od 27.04.2021 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim, w dniu 30.04.2021 r. cofnięto mu skierowanie do nauczania religii w szkole. Nauczyciel jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Z jaką datą powinnam rozwiązać stosunek...

Dyrektor szkoły: Uzupełnianie danych w SIO

„Poniżej załączam listy MEN wysłane przez zespół SIO, w sprawie uzupełniania danych w systemie informacji oświatowej. Czy placówka niepubliczna ma obowiązek uzupełniać w systemie dane dotyczące wynagrodzeń pracowników, itp.? W drugim liście jest wzmianka, że wymóg jest kierowany do placówek prowadzonych przez JST i...

Epidemia i usprawiedliwianie nieobecności ucznia pełnoletniego

Czy rodzic pełnoletniego ucznia ma prawo do usprawiedliwiania jego nieobecności na zajęciach? Czy może to robić samodzielnie pełnoletni uczeń? Czy rodzic pełnoletniego ucznia ma prawo dostępu do informacji o postępach w nauce swojego dziecka? A co, jeśli uczeń nie wyraża na to zgody? Te...

Oskładkowanie wynagrodzeń nauczycieli pracujących za granicą

Czy nauczyciele pracujący w polskich szkołach przy placówkach dyplomatycznych – a więc mieszkający i świadczący pracę na terenie innego kraju – mogą zostać objęci systemem ubezpieczeń społecznych w kraju pobytu, według lokalnych stawek, i tam korzystać ze świadczeń? Czy przeciwnie: obowiązkowo podlegają systemowi ubezpieczeń...

RM: Epidemia i zajęcia wyrównawcze dla uczniów

W dniu 25.03.2021 r. do sejmu wpłynął rządowy projekt nowelizacji tzw. ustawy covidowej, który przewiduje dodatkowe środki na organizację zajęć uzupełniających braki w opanowaniu przez uczniów wymagań ustalonych w podstawie programowej, powstałe wskutek ograniczeń, jakie niesie ze sobą zdalna nauka. Rząd zapewni na to...

Menu podatki