zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Ekspert oświata

Epidemia i edukacja stacjonarna w czasie edukacji zdalnej

„W związku z rozporządzeniem o wprowadzeniu nauki zdalnej od 20.12.2021 r.  rodzice większości uczniów uczęszczających do prowadzonej przeze mnie niepublicznej szkoły podstawowej złożyli oświadczenia, że: - nie mają możliwości zapewnienia opieki dzieciom w szkole; - nie mają dobrego połączenia z internetem; - nie mają sprzętu komputerowego itp....

Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami

Resort edukacji kontynuuje prace nad nowym modelem kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w którym podstawą udzielenia wsparcia i rozpoznania potrzeb ucznia będzie ocena jego funkcjonowania, a nie rozpoznanie medyczne czy określenie rodzaju niepełnosprawności – informuje sekretarz stanu w MEiN Marzena Machałek w odpowiedzi...

Szkoły pomoc dla uczniów na lata 2022–2024

Rada Ministrów skierowała do konsultacji i uzgodnień projekt przepisów określających szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i uczniom z rodzin, które ucierpiały i poniosły straty na skutek wystąpienia nawałnic lub innych zdarzeń atmosferycznych, w szczególności huraganów, deszczy nawalnych, gradobicia lub powodzi. Zawarte w nim rozwiązania...

Podstawa przetwarzania danych uczniów w celu wydania mLegitymacji

Zgodnie z obecnymi przepisami wydanie mLegitymacji, czyli elektronicznej wersji tradycyjnej legitymacji szkolnej wyświetlanej na ekranie telefonu, jest fakultatywne. Taka wersja dokumentu to jedynie ułatwienie dla uczniów, którzy i tak posiadają papierową wersję legitymacji. Jaką podstawę prawną powinna w klauzuli informacyjnej dotyczącej usługi mLegitymacja wskazać...

Szkoły i odpowiedzialność karna dyrektorów szkół

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy nowelizującej Prawo oświatowe oraz niektóre inne ustawy, który wprowadza odpowiedzialność karną za przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków dotyczących opieki lub nadzoru nad dziećmi i młodzieżą. Ma to dotyczyć osób kierujących jednostkami objętymi systemem oświaty, żłobkami, klubami dziecięcymi oraz jednostkami...

Menu podatki