zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Ekspert oświata

Szkoły i edukacja w czasach epidemii

Dziecko nie może zostać zabrane przez sanepid ze szkoły przed przyjazdem rodzica, chyba że mamy do czynienia z zagrożeniem życia. To rodzice, zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sprawują władzę rodzicielską nad dzieckiem – wyjaśniają resorty edukacji i zdrowia w odpowiedzi na interpelację...

Samorządy chwalone przez NIK za przewozy uczniów

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak gminy w województwie opolskim wywiązują się z obowiązku zorganizowania bezpłatnego dowozu do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Kontrola, która objęła lata 2017–2019, wykazała, że gminy realizowały to zadanie prawidłowo, dowóz odbywał się w sposób...

Psycholog w każdej szkole – tego chcą też uczniowie. Dlaczego?

W obecnym stanie prawnym decyzje dotyczące zatrudniania w szkołach specjalistów zajmujących się udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej zapadają na poziomie lokalnym. To dyrektorzy szkół wraz z organem prowadzącym decydują, czy w danej szkole lub placówce znajdzie się etat dla psychologa. Uczniowie chcą, żeby to był ustawowy...

MEiN: Resort proponuje podział subwencji na 2021 rok

Ministerstwo Edukacji i Nauki skierowało już do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021. Tak jak dotychczas, co roku wydawane przepisy dotyczące podziału środków na realizację zadań oświatowych uzależniają wysokość subwencji dla poszczególnych...

Zmiany w planowaniu sieci szkół i placówek szczebla wojewódzkiego

Dnia 13.11.2020 r. weszła w życie regulacja, zgodnie z którą plan sieci publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz szkół i placówek, o których mowa w art. 8 ust. 22 ustawy Prawo oświatowe – o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym – określać będzie w drodze...

Menu podatki