zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Ekspert oświata

Dyrektor: Co robić z nieaktualnymi podręcznikami szkolnymi?

Przepełnione szkolne magazyny, w których zalegają nieaktualne podręczniki szkolne – z takim problemem borykają się dyrektorzy, wskazując na brak przepisów dotyczących postępowania z przeterminowanymi książkami, z których nie będą już korzystać ani nauczyciele, ani uczniowie. Czy zastosowanie mają w tym przypadku regulacje dotyczące ewidencjonowania...

Wyjaśnienia MEiN o kształceniu specjalnym

Przyjęcie do szkoły ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nakłada na dyrektora szkoły szereg obowiązków. Przede wszystkim odpowiada on za ... (...) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu. To zaś często wiąże się z koniecznością zatrudnienia dodatkowego wsparcia. O zasadach, które należy stosować przy organizacji...

Podstawy programowe nauki niektórych zawodów

Dnia 01.09.2021 r. weszły w życie cztery rozporządzenia wprowadzające zmiany programowe w zawodach szkolnictwa branżowego: rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dn. 13.08.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa...

Nadzór pedagogiczny bez ewaluacji

Dnia 04.09.2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z ... (...) dn. 01.09.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1618) – nowelizacja zniosła ewaluację wewnętrzną i zewnętrzną oraz monitorowanie, ograniczając tym samym katalog form nadzoru pedagogicznego...

Szerszy katalog kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli

Dnia 01.09.2021 r. weszło w życie rozporządzenie MEiN z dn. 27.08.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2021 r. poz. 1601), które rozszerza katalog kursów kwalifikacyjnych prowadzonych przez placówki doskonalenia nauczycieli. Zgodnie ze zmienionymi ... (...) przepisami § 21 ust. 1 pkt...

Menu podatki