zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Ekspert oświata

Nauczyciele i zaległy urlop wypoczynkowy

„Od 07.03.2020 r. do 05.03.2021 r. przebywam na urlopie macierzyńskim. Po urlopie macierzyńskim chce wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy. Za 2020 rok przysługuje mi 56 dni urlopu, a za 2021 r. 14 dni urlopu (za ferie zimowe). Czy organ prowadzący może odmówić udzielenia zaległego urlopu...

Szkoły i odpis na ZFŚS emeryta nauczyciela – korekta naliczenia

„Od roku naliczamy odpis na ZFŚS dla emerytów nauczycieli zgodnie z art 53 ust. 2 KN. Podczas tworzenia projektu planu na 2020 r. odpis przygotowywaliśmy na podstawie dostępnych z 2019 r. danych o pobieranych emeryturach (przez nauczycieli emerytów). Obliczono 5% pobieranych emerytur, co stanowiło...

Fundusz socjalny i świadczenia dla dyrektora szkoły

„Kto powinien udzielać dyrektorowi szkoły pożyczek mieszkaniowych i innych świadczeń rzeczowych i finansowych z ZFŚS? Czy regulamin ZFŚS obowiązujący w jednostce powinien określać kto przyznaje świadczenia socjalne dyrektorowi ? Czy głównego księgowego jednostki można upoważnić do podpisywania wniosków na udzielanie pożyczek i innych świadczeń...

Nauczyciele: Naliczanie funduszu socjalnego

„Jak naliczyć wysokość funduszu socjalnego dla nauczyciela, który obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim i wychowawczym do dn. 25 lipca b.r.? Jest nauczyciel, który w tym samym czasie przejął obowiązki nauczyciela nieobecnego. Jak jemu naliczyć wysokość odpisu socjalnego? Co ze świadczeniem urlopowym dla obydwu wymienionych...

Studia online i kwalifikacje nauczycieli do pracy z dziećmi

„Czy studia prowadzone 100% online dają uprawnienia do pracy w przedszkolu z dziećmi? Chodzi mi o gimnastykę korekcyjną. Znalazłam taki kierunek na Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego, ale nie mam pewności czy po ukończeniu jej, będę mogła takie zajęcia prowadzić, z racji tego, że są...

Menu podatki