zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Ekspert podatki

Zwolnienia podatkowe dla firm wspierających uchodźców

Jak wygląda legalizacja pobytu i pracy ukraińskich uchodźców w Polsce? Które przepisy sprzyjają niesieniu pomocy? Dnia 12.03.2022 roku Prezydent RP podpisał ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Specustawa reguluje m.in. kwestie związane z legalnością pobytu ukraińskich uchodźców w...

MF: Interpretacja ogólna w sprawie definicji transakcji kontrolowanej

Zgodnie z założeniami resortu finansów interpretacja ma na celu przedstawienie objaśnień podatnikom, ze względu na „zidentyfikowane trudności interpretacyjne” w odniesieniu do elementów składowych definicji legalnej transakcji kontrolowanej. Interpretacja ma niebagatelne znaczenie, bowiem ma ułatwić odpowiednią klasyfikację zdarzeń realizowanych między podmiotami powiązanymi, co przekłada się na...

Wysokość podatku od wynajmu działki za użytkowanie wieczyste

„Firma jest na ryczałcie i chce wynająć pustą działkę użytkowaną wieczyście innej firmie. W jakiej wysokości zapłaci podatek od tego wynajmu?” Czytelnik wskazał, iż jego „firma”, czyli w istocie prowadzona przez osobę fizyczną działalność gospodarcza korzysta ze zryczałtowanego podatku dochodowego w postaci ryczałtu od przychodów...

Wyrok NSA w sprawie tzw. Exit Tax (podatek od wyjścia)

Po niejednolitych orzeczeniach wojewódzkich sądów administracyjnych w materii opodatkowania tzw. Exit Tax, sprawę „w swoje ręce” wziął sąd wyższej instancji. I tak 14.01.2022 roku Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o sygnaturze II FSK 12/21 wydał bardzo korzystne i daleko idące orzeczenie w zakresie obowiązujących przepisów...

Wyrok: NSA zezwala na obniżenie stawek amortyzacyjnych wstecz

Organy podatkowe stoją na stanowisku, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (u-CIT) - ustawa o PIT zawiera analogiczny przepis, zezwala na obniżenie stawek amortyzacyjnych środków trwałych amortyzowanych liniowo od pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Taka interpretacja przepisów uniemożliwia spółkom ponoszącym straty podatkowe...

Menu podatki