zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Ekspert prawa pracy

Kadry w firmie i zaległe urlopy

„Czy pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego zaległego za rok 2020 oraz urlopu wypoczynkowego za rok 2021 po zakończeniu świadczenia rehabilitacyjnego, a przed powrotem do pracy?” Odnosząc się do zagadnienia urlopu wypoczynkowego, na samym początku stwierdzić należy, że do obowiązków pracodawcy jest udzielanie urlopu wypoczynkowego...

Młodzi pracownicy i zerowy PIT dla młodych

„Pracownik, który będzie zatrudniony od 01.12.2021 r. ukończy 26 lat 25.05.2022 r. Czy w związku z tym, może w dniu zatrudnienia wypełnić PIT-2, aby w przypadku wypłaty zasiłku chorobowego można było zastosować kwotę wolną od podatku? A w momencie ukończenia 26 lat, gdy jego...

Pracownicy: Czas pracy, a warsztaty integracyjne

„Pracownicy w firmie pracują na trzy zmiany według wcześniej ustalonego harmonogramu. Pracodawca chce w grudniu (poniedziałek) zorganizować warsztaty integracyjne, które będą odbywać się od godz. 10.00-14.00 (w czasie trwania I zmiany), potem będzie spotkanie świąteczne dla pracowników (dobrowolne). W związku z tym chce, aby...

Zaginięcie świadectwa pracy na poczcie

„Pracownik zakończył pracę 15.10.2021 r., dnia 19.10. zostało wysłane świadectwo pracy listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. W związku z tym, że nie było zwrotu potwierdzenia odbioru, dnia 29.10 została zgłoszona reklamacja na pocztę polską. Na chwilę obecną w historii doręczenia przesyłki jest stan nadania...

Obowiązki pracownicze i kary porządkowe

„Pracownik dnia 18.10.2021 r. nie stawił się do pracy, tylko wysłał sms'a z informacją, że chce skorzystać z urlopu na żądanie, a pracownik już wykorzystał wszystkie dni tego urlopu. Wobec powyższego pracodawca nie udzielił pracownikowi urlopu, tylko potraktował jako nieobecność nieusprawiedliwioną niepłatną. Dnia 02.11.2021...

Menu podatki