Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej a składki ZUS

27

Jeśli pracodawca wypłaca ryczałt w stałej miesięcznej wysokości za pranie odzieży roboczej, bez względu na wysokość faktycznych kosztów, to taka wypłata stanowi podstawę wymiaru składek, nawet jeśli została nazwana ekwiwalentem – stwierdził Zakład Ubezpieczeń Społecznych w piśmie z dnia 3 marca 2021 r. (sygn. WPI/200000/43/118/2021)

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 266 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku złożonym 15 lutego 2021 r. przez Przedsiębiorcę: (…) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w w przedmiocie wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wypłacanego pracownikom ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej.

UZASADNIENIE

Wnioskiem złożonym 15 lutego 2021 r. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w (zwana dalej: “Przedsiębiorcą”) wystąpiła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zwanego dalej “Zakładem”) o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ustawy – Prawo przedsiębiorców.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!