Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej nie zawsze jest zwolniony z podatku

416

Pracodawca wypłaca ekwiwalent za pranie odzieży roboczej na podstawie zapisów w Regulaminie Pracy, w którym określił rodzaj odzieży roboczej i stanowiska, których zajmowanie wymaga używania takiej odzieży. Obecnie pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej i z tego powodu postanowił, że wypłaca środki pieniężne celem zapewnienia prania tej odzieży przez pracowników. Przepisy wewnętrzne pracodawcy – Regulamin pracy przewiduje wypłacanie ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej. W załączniku do Regulaminu pracy, postanowiono m.in. że ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej ustala pracodawca i powinien on być naliczany po upływie miesiąca. Ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej wypłacany jest według dwóch kategorii zabrudzenia zgodnie z charakterem faktycznie wykonywanej pracy, kwoty należności wypłacanych co miesiąc pracownikom używającym odzieży roboczej. Są to stałe miesięczne kwoty, takie same w poszczególnych kategoriach zabrudzenia, pomniejszone o czas nieobecności pracownika.
Proszę o informację czy kwoty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej powinny być opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych i stanowią przychód pracownika?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!