zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Emerytury i renty

ZUS: Polacy odkładają przejście na emeryturę

Polacy coraz częściej odkładają moment przejścia na emeryturę. W 2020 roku 62,4 proc. osób przeszło na emeryturę dokładnie w wieku emerytalnym, 24,7 proc. w ciągu mniej niż roku od jego osiągnięcia, a 12,9 proc. co najmniej rok po nabyciu uprawnień – informuje prof. Gertruda...

Wysokość wskaźnika waloryzacji składek emerytalnych za IV kw. 2020 r.

W obwieszczeniu MRiPS z dnia 8 marca 2021 r.(M.P. poz. 273) ogłoszony został wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za IV kwartał 2020 r. Wskaźnik ten wyniósł 100,41%. W porównaniu do poprzedniego kwartału wskaźnik waloryzacji składek emerytalnych jest niższy o 0,31%. Zgodnie z przepisami art. 25 ustawy z dn....

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2021 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2021 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2021 r. podlegają podwyższeniu wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszącym 104,24%, nie mniej niż o kwotę 50 zł. Prezes KRUS komunikatem z dnia...

Likwidacja OFE – pieniądze trafią do IKE lub ZUS

Przekształcenie OFE w IKE coraz bliżej. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej. Obecny model funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych (OFE) zostanie przebudowany. OFE...

Waloryzacja 2021: kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent

Niektóre osoby pobierające emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rentę rodzinną i osiągające przychody z tytułu wykonywania dodatkowej pracy podlegają regułom tzw. zawieszalności. W związku z waloryzacją świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca br. zmieniają się kwoty maksymalnych zmniejszeń dla emerytur i rent. Jeżeli...

Menu ZUS