Emerytury

598

Należności pracownika z tytułu stosunku pracy rozwiązanego na mocy porozumienia w związku z przejściem na emeryturę, które zostały wypłacone po jego rozwiązaniu i po dacie przyznania świadczenia, nie stanowią podstawy do ponownego przeliczenia emerytury w trybie art. 110 a ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułPrzechowywanie dokumentacji pracowniczej i prowadzenie akt osobowych
Następny artykułk.r.o. – Tytuł I. Małżeństwo – Dział III. Małżeńskie ustroje majątkowe (art. 31-54)