EROD: wytyczne w sprawie pojęć administratora i podmiotu przetwarzającego przyjęte po konsultacjach

38

Podczas 51. posiedzenia plenarnego, które odbyło się 7 lipca 2021 r., EROD przyjęła, po konsultacjach publicznych, ostateczną wersję Wytycznych 7/2020 w sprawie pojęć administratora i podmiotu przetwarzającego na gruncie RODO.

Dokument składa się z dwóch głównych części: pierwsza ma na celu wyjaśnienie pojęć „administratora”, „współadministratora”, „podmiotu przetwarzającego”, „strony trzeciej”, druga zaś zawiera opis i wyjaśnienie konsekwencji przypisania różnych ról w operacji przetwarzania danych osobowych. Wytyczne zawierają także diagram, który dostarcza dalszych praktycznych wskazówek i ułatwia podmiotom dokładne zrozumienie ww. pojęć.

W wyniku zakończonych w październiku 2020 r. konsultacji publicznych EROD uwzględniła część zgłoszonych uwag i opracowała nową wersję dokumentu, wprowadzając dodatkowe wyjaśnienia w zakresie zagadnień takich jak: rozróżnienie między sposobami przetwarzania kluczowymi/niekluczowymi (tzw. “essential/non-essential means”), wyznaczanie współadministratorów przez prawo, sytuacja w grupie przedsiębiorstw, współadministrowanie a „wspólne korzyści”, usługi w chmurze i brak równowagi sił, koszty audytów, rola podmiotów przetwarzających w odniesieniu do naruszeń ochrony danych.

źródło: UODO

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!