Formularz zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych – nowy wzór

20

Z dniem 17 lutego br. weszły w życie przepisy wykonawcze, w ramach których określono nowy wzór formularza zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

Regulacje prawne, o których mowa, zostały zawarte w rozp. Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (Dz.U. poz. 297). Wymieniony akt wykonawczy wydano na podstawie upoważnienia z art. 41 ust. 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!